تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


واحد مراقبت در منزل

مراحل ده گانه خدمات شایسته ودرشأن سالمندان از سفارش تا نحوه انجام آن توسط مرکز توانبخشی مراقبت در منزل سالمندان مادر سبزوار

مرحله اول : تماس با مشاوران مجموعه و ثبت سفارش درخواست .
مرحله دوم : اعزام کارشناس به موقعیت خدمات گیرنده و کارشناسی و تعیین قیمت و گزارش آن به مشاور مربوطه.
مرحله سوم : اعزام مددکاراز طرف مجموعه و مصاحبه با سالمند .
مرحله چهارم : انتخاب «مادریار»توسط مرکز و شروع به کارآزمایشی ایشان با حقوق.
مرحله پنجم : در صورت رضایت کارفرما عقد قرارداد با مجموعه .
مرحله ششم : انجام امورات محوله توسط «مادریار» انتخابی طبق شرایط و ضوابط قرارداد.
مرحله هفتم : ارزیابی مداوم ازعملکرد«مادریار»توسط مرکز.
مرحله هشتم : بازدید ناگهانی توسط بازرسین مجموعه وارزشیابی و ساماندهی عملکرد پرسنل.
مرحله نهم : تعویض پرسنل به درخواست متقاضی، کارفرما، خانواده وصلاحدید مجموعه.
مرحله دهم : تلاش در جهت رضایت مندی و ارائه خدمات مستمر

نحوه همکاری:

در این مرکز به دوصورت به سالمندان خدمات ارائه میگردد:

طرح شماره 1: تنظیم قرارداد به صورت 12 ساعته (خدمات بصورت روزانه ویا شبانه فراهم می باشد.)

طرح شماره 2:تنظیم قراردادبصورت 24 ساعته .

خدمات عمومی مراقبتی مرکز:

-مراقبت و نگهداری از سالمند و بیمار (بویژه افراد دارای آلزایمر و بی اختیار) در منزل

-مشاوره روانشناسی و خانواده، جلوگیری و درمان انواع اضطرابها - وسواس و ترس های بیمار گونه

-تنظیم زمان و مصرف دارو زیر نظر کارشناسان

-ماساژدرمانی جهت جلوگیری از زخم بستر و توانبخشی سالمند

- برنامه های فرهنگی ، هنری، سیاحتی و گردشگری

خدمات تخصصی و تشخیص طبی:

- ویزیت پزشک عمومی

- ویزیت فیزیوتراپ، کار درمانگر، گفتار درمان

-اعزام مددکار حرفه ای خانم و آقا جهت سنجش و کنترل فشار و قند خون

- انجام امور سونداژ، سرم تراپی، فتوتراپی

-تهیه دارو و لوازم سالمند

خدمات جدید مرکز :

اعزام «مادریار» به مراکز درمانی و مراقبت از سالمند(در صورت بستری شدن سالمند در بیمارستان ونیاز به وجود همراه ،این مرکز آمادگی اعزام نیرو جهت مراقبت دارد) ارائه دهنده خدمات ساعتی و یا روزانه.

 

 

آدرس : سبزوارـ خیابان کاشفی شمالی ـ خیابان 22 بهمن

تلفن تماس : 44226660-051
فـاکس : 44220005-051

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت