تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


کمک به عنوان داوطلب

در صورتی که تمایل دارید به عنوان نیروی افتخاری به سالمندان کمک نمائید می توانید در زمینه های زیر همکاری نمائید:

 

1- نظافت شخصی

2- استحمام

3- غذا دادن

4- قصه گوئی

5- بردن سالمندان به اردو های زیارتی و سیاحتی


جهت اطلاعات بیشتر از این فرصت با شماره تلفن: 44220005-051 خانم رمضانی هماهنگ کنید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت