تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


ارائه مقاله و مطالب در نشریه

بنیاد خیریه سالمندان مادر دارای گاهنامه ای می باشد که هر چند وقت یکبار به چاپ میرسد.

این نشریه که شامل خبر ـ گفتگو با شخصیت ها ـ داستان ـ دانستنی ها ـ گزارش عملکرد مالی ـ علمی پزشکی ـ حکایت و سرگرمی می باشد، شما می توانید در هر زمینه ای که تخصص دارید به ما کمک نمائید ،این گاهنامه بعد از چاپ برای افرادی که با مرکز در ارتباط هستند ارسال می گردد.

حتما با توجه به اینکه هزینه چاپ و کاغذ بسیار بالا می باشد و این نشریه هزینه زیادی را برای موسسه به همراه دارد، لذا در هر شماره از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید تا به عنوان حامی مالی موسسه کالا و محصولات خود را در صفحاتی که در نشریه به همین جهت اختصاص یافته تبلیغ نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره:44226661-051 خانم معمارزاده تماس حاصل نمایید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت