تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


پذیرش نیروی کار

درصورتی که جویای کار و اشتغال در مرکز هستید

با توجه به اینکه بنیاد خیریه مرکز جامع سالمندان مادر سبزوار علاوه بر فعالیتی که در زمینه ی تخصصی خود که نگهداری و توانبخشی سالمندان دارد ،‌ دارای 5 واحد که زیر مجموعه ی این مرکز هستند را دارا می باشد و در مجموع تا کنون نزدیک به 160 نفر پرسنل دارد . لذا در زمینه های مختلف قادر به جذب نیرو
می باشد که به صورت خلاصه به فعالیت هر کدام از آن ها اشاره می کنیم و طبق فرم مخصوص در صورتیکه نیاز به نیرو وجود داشته باشد در آن تعداد نیروی مورد نیاز را اعلام می نماید .

معرفی واحدها تعداد و نوع نیروی مورد نیاز
واحد شبانه روزی آسایشگاه 2 نفر نیروی خدماتی خانم
واحد مراقبت در منزل 5 نفر نیروی خدماتی خانم
کارگاه قنادی یک نفر استادکار مرد
مهد کودک ـــ
غربالگری شنوایی نوزادان ـــ
آمبولانس ـــ
واحد ستاد مرکزی ـــ


جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42220005 ( خانم رمضانی ) تماس بگیرید .

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت