تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


پذیرش مرکز بصورت شبانه روزی (آزاد ـ یارانه ای)

برای پذیرش در این مرکز باید فرد سالمند شرایط ذیل را داشته باشد .

ابتدا باید دارای سنی بالاتر از 60 سال داشته باشد .

در مرحله ی بعد ، فرد سالمند یا یکی از اقوام سالمند باید با مراجعه حضوری به مرکز به صورت کتبی درخواست نماید ، سپس زمانی برای بازدید از طرف تیم پذیرش در نظر گرفته می شود ، بعد از بازدید مددکار مرکز ، چنانچه سالمند شرایط پذیرش را داشته باشد باید مدارک مورد نیاز را تکمیل نماید که شامل موارد ذیل می باشد :

بعد از بازدید اولیه ، پذیرش در دو حالت قرار می گیرد :

1 ـ در صورتیکه تمایل دارید پذیرش با تعرفه آزاد باشد .

2 ـ در صورتیکه تمایل دارید پذیرش با یارانه سازمان بهزیستی انجام پذیرد .

پذیرش مرکز بصورت آزاد

چنانچه از وضعیت تمکن مالی ، برخوردارید و توان پرداخت شهریه تعیین شده به مبلغ 8/600/000 ریال را ماهیانه دارید باید به صورت آزاد در مرکز ، پذیرش گردید .
ابتدا درخواست کتبی از طرف سالمند به مرکز ارائه گردیده و مدارک ذیل قبل از پذیرش باید تهیه گردد .

1 ـ گزارش مددکاری
2 ـ گواهی پزشک
3 ـ رضایت نامه فرزندان

بعد از تکمیل پرونده در صورتیکه مرکز دارای ظرفیت خالی باشد در هنگام پذیرش قراردادی فی مابین خانواده و مرکز منعقد می گردد و در آن قرارداد تماماً توضیح لازم را متذکر گردیده و خانواده متعهد می گردد شهریه ماهیانه را در موعد مقرر پرداخت نماید .

 

 

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت