تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


پذیرش مرکز بصورت روزانه

این مرکز به جهت عدم وجود فضای فیزیکی مناسب ، هنوز شروع به فعالیت ننموده ، در صورتیکه فضای مورد نیاز تأمین گردد ، سریعاً به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد ، لذا صرفاً جهت آن دسته از عزیزانی که تمایل دارند با نحوه ی فعالیت این واحد آشنایی پیدا کنند به توضیحات مختصری در این صفحه ایفاد
می گردد .

در مرکز روزانه ، که شروع کار آن از 7 صبح تا 7 بعد از ظهر می باشد ، فعالیت آن شباهتی به مهدکودک دارد با این تفاوت که به سالمند یکسرس خدمات پزشکی ـ پیراپزشکی ارائه می گردد و سالمند بر اساس تمایل ، ساعاتی را از امکانات مرکز استفاده می نماید . سالمندان می توانند روزانه با ملاقات نمودن همدیگر ، در بیان خاطرات ، قصه گویی و مشاوره وقت خود را گذران نمایند .

در این مرکز ساعتی جهت صرف غذا و استراحت هم در نظر گرفته شده ، در صورتیکه سالمند خود توان رفت و آمد به مرکز را داشته باشد می تواند آزادانه رفت و آمد نماید در غیر اینصورت خانواده مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت