تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


پذیرش در مرکز مراقبت در منزل

چنانچه تمایل دارید در منزل خودتان تحت مراقبت قرار گیرید می توانید در این واحد پذیرش گردید .

خدمات ارائه شده در این بخش به دو صورت می باشد که فرد سالمند می تواند یکی و یا هر دوی این خدمات را دریافت نماید .

1- خدمات مراقبتی
2- خدمات پرستاری ـ پزشکی ـ پیراپزشکی


خدمات مراقبتی :

چنانچه سالمند در منزل نیاز به خدمات گرفتن به صورت مراقبتی باشد ،‌ این خدمات بر اساس نیاز سالمند به صورت شیفت های 12 ساعته و 24 ساعته ارائه می گردد . به گونه ای که یک نفر مراقب با توجه به نوع شیفت در منزل سالمند از او مراقبت نموده و در تجویز دارو ،‌ استحمام و تغذیه به سالمند کمک می نماید.

خدمات پرستاری ـ پزشکی ـ پیراپزشکی :

چنانچه سالمند در منزل نیاز به استفاده از اینگونه خدمات داشته باشد ، طی بازدیدی که از سالمند صورت می گیرد برابر نیازهای فرد به او اینگونه خدمات ارائه می گردد .

این خدمات شامل : تزریقات ـ پانسمان ـ سوند ـ فیزیوتراپی ـ‌ کاردرمانی ـ ویزیت پزشک ـ‌ مشاوره و اعزام به مراکز درمانی می باشد .

تیم متخصص با وسیله نقلیه مرکز که جهت همین امر اختصاص یافته تمام وظایف خود را به انجام می رساند .

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت