تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


شرایط پذیرش در سالمندان مادر

در صورتیکه سالمند هستید و تمایل دارید در یکی از مراکز مورد حمایت قرار گیرید باید اول شرایط پذیرش در این مرکز را داشته باشید .

 

1 ـ اولین ویژگی برای افراد ، باید سن آنها از 60 سال به بالا باشد .

2 ـ برخورداری از سلامت روانی و عدم اختلال روانی در خودآزاری و یا دیگر آزاری

 

در مرحله بعد باید نیاز سنجی گردد که آیا تمایل دارید در مرکز شبانه روزی بستری گردید و یا در منزل مورد مراقبت قرار گیرید و یا در مرکز روزانه خدمات به شما ارائه گردد .

لذا باید یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید، جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره 2226662 خانم آرزو افتخاری یزدی تماس حاصل فرمایید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت