تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


چشم انداز

چشم اندازی برآینده بنیاد خیریه مرکز جامع سالمندان مادر

بنیاد خیریه مرکز جامع سالمندان مادر برای آینده 2 پروژه در دست اقدام دارد:

1) راه اندازی کارخانه صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی استیر.
2) ساخت مجموعه دهکده سالمندان در زمینی به مساحت 30/000 متر مربع در منطقه شمال شهرستان،واقع در شهرک توحید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت