تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


افتخارات کسب شده

کسب عنوان كارفرمای برتر كشوری در جشواره اشغال و كار آفرينی

مدير عامل بنياد خيريه مرکز جامع سالمندان مادر در تير ماه سال 1390 موفق شد به مقام اول كارفرمای برتركشور دست یابد و لوح تقدير و تنديس افتخار را از دست معاون اول رئيس جمهور و وزير كار و تعاون و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان بهزيستي کل کشور دریافت نماید.

     

 

کسب عنوان مرکز نمونه استان در سال 1390

در مهرماه 1390 روز جهانی سالمندان ، بنیاد خیریه مرکز جامع سالمندان مادر به عنوان مرکز نمونه در سطح استان

انتخاب گردید ولوح تقدیر از مدیر کل محترم سازمان بهزیستی دریافت نمود.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت