تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


اطلاعات تماس

آدرس:
سبزوارـ خیابان کاشفی شمالی ـ خیابان 22 بهمن

ایمیل: info@salmandan-madar.com
تلفن: 2-05144238801
فکس: 05144220005

فرم تماس

نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما
اختیاری

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت