تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


جشن تولد سالمندان

برگزاری جشن تولد سالمندان مادر در فصول مختلف سال

 زمستان 94 (به همت خیرین)

 

بهار 94 (به همت خیرین)

 

تابستان

 

بهار

 

زمستان

 

بهار

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت