تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


اردوهای زیارتی سالمندان

برگزاری اردوهای زیارتی سالمندان مادر به نقاط مختلف از سراسر کشور

اردو سالمندان شبانه روزی مرکز به پیر حاجات (تابستان 96)

 

 

مشهد مقدس - 96 (به همت خیرین)

 

افطاری حسینیه ابوالفضلی (به همت خیرین)

 

افطاری هاشم آباد (به همت خیرین)

 

افطاری هتل کاملیا (به همت خیرین)

 

صرف نهار در مسجد ابوالفضلی (به همت خیرین)

 

مشهد مقدس - 93 (به همت خیرین)

 

مشهد مقدس

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت