تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


اردوهای تفریحی سالمندان

اردوهای تفریحی سالمندان مادر به نقاط مختلف کشور

 

اردو سالمندان شبانه روزی به اقامتگاه بومگردی زعفرانیه، به دعوت از جناب آقای عرب خانی

 

 

اردوی سالمندان به اقامتگاه بوم گردی «ننه کلو بابا کلو» به دعوت از جناب آقای ابوالفضل طبسی (طبس)

 

 

اردوی سالمندان به ششتمد 

 

اردوی سالمندان به پارک بانوان  

 

اردوی سالمندان به دعوت از خیرین (نزل آباد)


اردوی شمال به دعوت از سازمان بهزیستی کشور

 

اردوی سالمندان به دعوت از خیرین (کسکن)

 

اردوی سالمندان به دعوت از خیرین (خسروجرد)

 

اردوی سالمندان به دعوت از باغ صبا

 

اردوی سالمندان به روئین اسفراین

 

پارک سلامت

 

اردوی سالمندان به گودآسیا

 

اردوی سالمندان به پارک شهدای گمنام

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت