تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


تجلیل از پرستاران و مادریاران نمونه مرکز

بمناسبت فرارسیدن روز پرستار طی آئینی از پرستاران و مادریاران نمونه مرکز سالمندان مادر سبزوار تجلیل بعمل آمد

این مراسم به میزبانی  بانک ملی و مساعدت و سرپرستی حوزه سبزوار برگزار گردید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت