تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


از سختی تا آسایش

آشفته بازاریست دنیا... دنیایی که والدین تمام هم و غم خود را برای فرزندانی خوردند که امروز حسرت دیدن خود را بر دل آن‌ها می‌گذارند؛ زهرا دور گرد ساکن روستای برازق از توابع شهر ششتمد یکی از یگانه مادران این سرزمین است که در گذر از سختی‌های زندگی تنها و فاقد سرپرست به گذر عمر می‌نگرد؛ خیرین خانه سالمندان سبزوار به سراغ او رفتند تا با انتقال وی به آسایشگاه و پذیرایی از او فرشی از محبت و قدردانی برایش پهن کنند.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت