تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


مدیر عامل مرکز کارآفرین برتر شناخته شد

به مناسبت روز کارآفرین و ملی آئینی خاص کارآفرینان برتر شهرستان سبزوار با حضور جمعی از مسئولین شهر اعم از معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ، نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و مهندس سنجری مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی مورد تقدیر قرار گرفتند .

در این مراسم از مهندس مهدی ذبیح اللهی مدیر عامل بنیاد خیریه مرکز جامع سالمندان مادر سبزوار نیز به عنوان کارآفرین برتر تقدیر به عمل آمد .

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت