تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


حضور بازیگران عرصه سینما (سریال پایتخت)

حضور بازیگران عرصه سینما آقایان مصطفی و مجتبی بلال حبشی نقش آفرین (رحمان و رحیم) سریال پایتخت در بنیاد خیریه سالمندان مادر.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت