تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


عیادت فرمانده انتظامی سبزوار از سالمندان مادر

بمناسبت فرا رسیدن هفته نیرو انتظامی، سرهنگ سید محمد هاشمی فرمانده انتظامی سبزوار باتفاق معاونین و جمعی از پرسنل این نهاد به عیادت مادران سالمند آمده و با اهداء گل از ایشان دلجویی و دیدار بعمل آوردند.

 

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت