تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


بازدید جناب دکتر مقصودی نماینده محترم شهرستان سبزوار، جوین ، جغتای ، داورزن... در مجلس شورای اسلامی از آسایشگاه سالمندان مادر به مناسبت هفته ملی سالمند.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت