تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


سالمندان مادر میزبان حضور هیئات محترم عزاداری ابا عبدا... الحسین(ع)

حضور و برگزاری هیئت حسینی مسجد آیت الله سیادتی درشب اول ماه محرم در کنار مادران سالمند.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت