تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


بازدید ریاست و اعضاء محترم اصناف شهر سبزوار

آدمی می تواند مهربانی و محبت را در هر کسوت و مقامی که قرار داشته باشد بی دریغ به آنان که چشم امیدشان به گام های مهرآفرین نیکوکاران دوخته شده است تقدیم نماید.

امروز ریاست و اعضاء محترم اتاق اصناف سبزوار چنین کردند و به رسم پسندیده سرکشی و عیادت از سالمندان بر بالین این عزیزان حاضر شده از نزدیک به دلجویی از ایشان پرداختند.

 

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت