تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


هفدهمین سالگرد تاسیس مرکز خیریه سالمندان مادر سبزوار گرامی باد

بمناسبت بزرگداشت هفدهمین سالگرد تأسیس بنیاد خیریه مرکز جامع سالمندان مادر ، روز کارگر و روز معلم جشنی با حضور هنرمندان بزرگ کشوری آقایان شاهین آرین ، سیاوش قاسمی و اصغر فلاح در محوطه آسایشگاه برگزار گردید.

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

 
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت