تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


  • مرا به کعبه چه حاجت! طواف میکنم مادری را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت...

    مرا به کعبه چه حاجت! طواف میکنم مادری را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت...

  • تو فقط باش مادرم … با بودنت مشکلات زیاد نیست و سختی ها آسان است مثل دوران کودکی !

    تو فقط باش مادرم … با بودنت مشکلات زیاد نیست و سختی ها آسان است مثل دوران کودکی !

 

جشن ها و اردوها

آرشیو جشن ها و اردوها

Hide Main content block

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

کد USSD
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت