تلفن 2-44238801-051
SMS: 50002850558


  • مرا به کعبه چه حاجت! طواف میکنم مادری را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت...

    مرا به کعبه چه حاجت! طواف میکنم مادری را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت...

  • شرمنده می کند فرزند را ، دعای خير مادر ، در کنج خانه ی سالمندان

    شرمنده می کند فرزند را ، دعای خير مادر ، در کنج خانه ی سالمندان

  • تمام مخاطب های خاص دنیا  به پایه آغوشت نمیرسد مادر...

    تمام مخاطب های خاص دنیا به پایه آغوشت نمیرسد مادر...

 

جشن ها و اردوها

آرشیو جشن ها و اردوها

Hide Main content block

مراکز وابسته به این بنیاد

روش های کمک نقدی

کد USSD
اپلیکیشن تاپ
اپلیکیشن پات
کمک آنلاین
واریز به حساب
کارت به کارت